Περιοχή Αγίου Ελευθερίου

Την εβδομάδα 15-19 Απριλίου καταγράψαμε την περιοχή του Αγίου Ελευθερίου. Εντοπίστηκαν και εδώ ενδιαφέροντα κτήρια. Τα ποσοστά κατεδάφισης των κτηρίων στην περιοχή αυτή είναι πολύ μεγάλα. Τη δεκαετία του 1970 […]

Read Article →

Ολοκληρώθηκαν οι γειτονιές Κλωναρίδου και Κουκλάκι

Την εβδομάδα 10-12 Απριλίου καταγράψαμε τα κτήρια των γειτονιών Κλωναρίδου και Κουκλάκι. Ενδιαφέροντα κτήρια των αρχών του 20ού αιώνα βρίσκονται διάσπαρτα στα οικοδομικά τετράγωνα.

Read Article →

Με τη συνεργασία των κατοίκων

Στη συλλογή στοιχείων για την ιστορία των κτηρίων έχουμε τη συνεργασία των κατοίκων κάθε περιοχής και συνοικίας. Την Τετάρτη 10 Απριλίου περπατήσαμε την περιοχή Κυπριάδου με μέλη του συλλόγου «Η […]

Read Article →

Συλλογή προφορικών μαρτυριών

Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συλλογή προφορικών μαρτυριών για τα κτήρια κάθε περιοχής και τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτά. Οι προφορικές συνεντεύξεις είναι το μέσο συλλογής των πληροφοριών, […]

Read Article →