ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Advertisements

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 10.30 πμ
Ειρήνη Γρατσία, 6973308857
Ζαννής Πιττακίδης, 6974950598

Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 10.30πμ
Γεωργία Γκουμοπούλου, 6973493852

***

Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 10πμ
Φωτεινή Μπέλλιου, 6974446225

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, 10.30πμ
Ειρήνη Γρατσία, 6973308857

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 10.30πμ
Ειρήνη Γρατσία, 6973308857

Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 10.30πμ
Ζαννής Πιττακίδης, 6974950598

Οσοι επιθυμείτε μπορείτε να πάρετε συνεντεύξεις για απομαγνητοφώνηση ή να ενημερωθείτε για άλλες εργασίες σχετικές με το πρόγραμμα.

Advertisements

Advertisements