ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Advertisements

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 10π.μ.
Ειρήνη Γρατσία 6973308857
Φωτεινή Μπέλλιου 6974446225

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 10π.μ.
Ζαννής Πιττακίδης 6974959598

___

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 10π.μ.

Φωτεινή Μπέλλιου, 6974446225

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10π.μ.

Ζαννής Πιττακίδης, 6974959598

Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 10.30π.μ.

Γεωργία Γκουμοπούλου, 6973493852

___

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, 10πμ
Γεωργία Γκουμοπούλου, 6973493852

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 10πμ
Ειρήνη Γρατσία, 6973308857
Ζαννής Πιττακίδης, 6974959598

Advertisements

Advertisements