Μοιραστείτε πληροφορίες για τα κτήρια της Αθήνας

Advertisements

Άποψη  πολυκατοικίας από τον ακάλυπτο χώρο, στην πλατεία Αμερικής

Μπορείτε να συμμετέχετε στη συλλογή πληροφοριών για τα κτήρια της Αθήνας και την ιστορία τους, είτε αναρτώντας το σχόλιό σας σε αυτό το ιστολόγιο, είτε επικοινωνώντας με τη MONUMENTA (  εδώ θα βρείτε και ένα έντυπο συμπλήρωσης πληροφοριών).

Advertisements

Advertisements